/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/18/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
lewtdsbác nào admin fb lên quát bọn Thư viện tổng hợp MÃ NGUỒN đi kìa03:15
lewtdsnhìn chướng mắt v~, đếch thấy tự do nguồn mở đâu chỉ toàn copy paste03:16
Stanley00cái đó chắc góp ý để đổi thành public domain được không nhỉ?03:17
lewtds(y)03:18
* Stanley00 nghĩ mấy bạn đó chắc chỉ nghĩ share vậy là được, có để ý gì tới giấy phép đâu.03:18
MrTuxHdb?03:19
Stanley00MrTuxHdb: https://www.facebook.com/groups/foss.vn/permalink/10155938253630704/03:20
SuperLuserv3[ Log into Facebook | Facebook ] - www.facebook.com03:21
MrTuxHdblại fb?03:25
stkheh03:27
* ebab bóp bóp stk 04:43
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
stkebab: năm nào rồi mà còn PPTP05:34
stkcoi chừng đít bị thông mà hông bik nha05:34
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor618Hello06:59
Stanley00vubuntor618: hi07:00
vubuntor618hi07:00
vubuntor618tưởng không có ai07:00
vubuntor618typedef struct {/* registers for calling XMS driver */ unsigned short ax, dx, bx; void far * ds_si;       } XMScontext;07:01
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor618mình không hiểu đoạn bị lỗi far*07:01
ebabsao cứ bị văng hoài zậy07:01
vubuntor618giups minhf voi07:01
ebabstk chiều có mời bia không ?07:01
Stanley00vubuntor618: code gì đây bạn? mà nó thì liên quan gì tới ubuntu/linux?07:03
vubuntor618c++ bạn07:03
vubuntor618có một đoạn bịnh vậy mình không biết làm sao hết07:03
vubuntor618lên đây hỏi tí07:04
=== chungbd|away is now known as chungbd
Stanley00vubuntor618: code này nhìn giống C hơn là C++. Bạn có chắc nó là C++?07:05
vubuntor618hok rõ nũa mình nghĩ c với c++ không khác gì lắm07:05
CoconutCrabkhác đó :307:05
vubuntor618chương trình báo lỗi không hiểu far*07:06
vubuntor618biết nó là con trỏ đó mà sao trình biên dịch không nhận07:06
* ebab hóng siu Cua Dừa 07:06
Stanley00vubuntor618: cái từ far không nằm cả trong C lẫn C++ chuẩn. Nên nó không hiểu là phải rồi.07:07
* CoconutCrab :-\07:07
vubuntor618lúc nãy mình seach gg nó bảo far là con trỏ mà ...07:07
Stanley00vubuntor618: từ thời windows/dos 16 và hình như cũng chỉ có turbo C hỗ trợ...07:08
vubuntor618à còn đoạn này nữa07:08
vubuntor618nhầm07:09
vubuntor618typedef void far * XMSDRIVER;07:09
vubuntor618cut thiếu07:09
CoconutCrabhe he07:09
CoconutCrabbỏ far đi07:09
CoconutCrabgiờ code cho vi xử lý 32 bit rồi làm gì còn far nữa07:10
CoconutCrab:307:10
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor618qua bỏ far là hết báo lỗi07:11
vubuntor618não thật07:11
vubuntor618thank nhiều nhiều07:11
CoconutCrabXMS là cái extended memory thời dos mà07:11
CoconutCrabbạn code cái gì lại dính đến cái đấy vậy07:11
vubuntor618à cái này thư viện của jpeg07:12
vubuntor618mình lấy về để xử lý ảnh07:13
vubuntor618mà code nó củ quá07:13
Stanley00vubuntor618: xử lý ảnh thì thiếu gì code mới chứ?07:13
vubuntor618à mình đang dùng thư viện leptonica07:14
vubuntor618nó yêu cầu thư viện này thì phải theo nó thôi07:14
vubuntor618còn đang là gà mới tập đi nên phải vậy thôi ...07:15
CoconutCrabuh huh07:15
stkebab: dkm, hỏi tên ko nói thì thôi chứ07:15
CoconutCrabey, không văng tục nha07:16
CoconutCrabchannel này là channel văn hóa07:16
stkdạ07:16
CoconutCrabkhông phải như cái channel chợ búa kia đâu07:16
* stk lủi vô xó07:16
stkúp mặt vô tường07:16
CoconutCrabchannel này là channel của người Việt văn hóa nhất freenode07:16
stkokay...07:16
CoconutCrab(đơn giản là vì chả ai nói bao giờ cả)07:16
stk:V07:16
* stk qua #vnsec văng tục07:16
Stanley00:v07:16
stkvnsex07:17
vubuntor618A cho mình hỏi các thành viên hỗ trợ ở đây đều là sinh viên hay đã đi làm hết rồi?07:20
stkhên xui07:21
stk:D07:21
stkmình đi làm 7 năm rồi nà07:21
stkchắc ko còn đc xem là sinh dziên nữa07:21
stk:D07:21
stkoh fuck, am I that old, CoconutCrab?07:21
vubuntor618à thế đi làm giờ nào07:21
stká, ko văn tục07:21
stkhuhuhuh07:21
* stk bò vào xó khóc 1 một mình07:22
vubuntor618chắc phải gọi = senpai rồi07:22
stkvăng*07:22
CoconutCrabstk: u are that old07:23
ebabstk có biết vì sao /me không trả lời chưa07:23
CoconutCrabnow settle down and get married07:23
ebabstk có nghe trưởng tràng Cua Dừa lên tiếng chưa07:23
stkignore ebab07:24
stkồn ào07:24
ebabbảo ngọc gay đâu nhỉ07:24
stkOK, biết ebab là ai rồi07:24
* stk miễn tiếp chuyện07:24
stkvubuntor618: bạn đi làm hay SV?07:25
stkhay khác? :D07:25
vubuntor618a vừa mới ra trường a07:25
stkTP nào?07:25
vubuntor618Đà Nẵng07:25
Stanley00=]]07:25
CoconutCraboh hey07:26
stkoh boy07:26
* stk chửi chửi Đà Nẵng07:26
stk:307:26
* stk bật băng chửi Đà Nẵng07:26
stk:V07:26
stkvubuntor618: dân ĐN hay học ở ĐN?07:26
* stk bóp họng cố gắng phọt cho ra giọng Đà Nẵng07:27
stkoh wait, mất luôn rồi, damn07:27
vubuntor618a đang fix lỗi07:28
vubuntor618Học ở ĐN sống ở Hội An07:28
* stk uốn éo cổ họng, lè nhè giọng Đà Nẵng07:28
stkOK, ko đc nữa, bùn :(07:28
vubuntor618?07:29
CoconutCrabsướng nhỉ07:29
CoconutCrabstk: stop acting weird07:29
stkmất giọng cmnr07:29
stkokay...07:29
* CoconutCrab múa lăm ba đa07:29
* stk thêm răng reng rứa ni mi ta vô câu nói07:29
stk:307:29
stkhmm, hồi xưa ko ghi âm giọng mình hồi cấp 307:30
stkgiờ chỉ biết là mình ko phát âm giống hồi cấp 3, cấp 2 nữa thôi07:30
stkchứ ko nhớ là ko giống thế nào :307:30
stkvubuntor618: Hội An ở trong phổ cổ hay ngoài?07:30
vubuntor618Ở ngoài rìa thôi à. Ở trong nóng lắm07:32
vubuntor618hihi khó quá bỏ qua rồi cũng qua mission completed!07:33
CoconutCrabuh huh07:33
stkhmm, giọng Hội An khác giọng Đà Nẵng sao nhỉ07:33
stkmình thấy là giọng Hội An nặng h07:34
stknặng hơn07:34
stknhưng với mình thì dễ nghe hơn giọng Đà Nẵng07:34
ebabstk  <@CoconutCrab> stk: stop acting weird <----07:35
stk\ignore ebab07:36
vubuntor618A cũng giống nhau thôi. Gần phố thì thích giao lưu nhiều nên tiếng cũng không nặng lắm07:36
* stk hate DN07:36
CoconutCrabhater07:37
vubuntor618Ở xa như ngăn sông cách núi thì tiếng nói nặng hơn07:37
stk18 years of my life in that sucky place07:37
vubuntor618Cũng không khác biệt gì nhiều07:37
* CoconutCrab tự dưng thèm đi tắm biển leo núi07:38
vubuntor674hey07:38
stkho07:38
vubuntor618Có dịp về núi Sơn Trà ĐN chơi07:41
vubuntor618Có sông có núi & có biển07:41
CoconutCrabxa quá07:41
* CoconutCrab nằm nhà07:41
vubuntor618Tha hồ tắm tha hồ leo, leo mệt thì về ngũ07:42
vubuntor618.... ngủ07:42
* ebab slaps stk07:43
stkvubuntor618: leo 18 năm rồi, chán rồi07:44
stk:V07:44
ebabstk láo không biết ngượng à07:44
stkhttps://github.com/rabidgremlin/dev-ops-snippets/tree/master/aws-full-stack07:45
SuperLuserv3[ dev-ops-snippets/aws-full-stack at master · rabidgremlin/dev-ops-snippets · GitHub ] - github.com07:45
stkjust average07:45
vubuntor618Thôi chào mọi người nha tám quá không lo công việc thầy la. Khi nào có gì khó khăn mong mọi người giúp đỡ.07:47
Stanley00vubuntor618: nên để lại tên tuổi thì sau này còn dễ nói chuyện =]]07:48
stkhahah07:49
stkvubuntor618: good day07:49
=== ubungu is now known as quydo
=== quydo is now known as ubungu
=== ubungu is now known as quydo
=== stk is now known as _5tK
=== _5tK is now known as stk
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
CoconutCrabsumerian10:13
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== quydo is now known as ubungu

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!