/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/19/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.07:33
lotuspsychjehey lordievader07:33
lotuspsychjealles goed daar07:33
lordievaderPrima, koffie wordt gezet. Hoe is het daar?07:34
lotuspsychjeja ook aan de koffie hier met irc07:34
erkan^Ik ga morgen in de boot varen11:09
OerHekswe gaan allemaal de boot in11:11
erkan^gezellig!11:12
JorisBEhallo11:16
JorisBEik ben ubuntu 14 aan het installeren op een medion laptop11:16
JorisBEvia11:16
JorisBEusb, alles gaat goed tot kiezen van schijf11:17
JorisBEdan krijg ik geen keuze van bijv; naast w8 installeren11:18
MiddernachtKlinkt als een UEFI instelling die roet in het eten gooit11:22
JorisBEals ik dan ubuntu gewoon probeer zonder te installeren zie ik geen c;,11:23
JorisBEwel kleine schijven van 400 mb,...11:23
JorisBEop te lossen?11:23
lordievaderManueel partitioneren?11:24
JorisBEok eens proberen (wel nog niet echt ervaring hierbij11:24
JorisBEik ga geen schade aan c doen (zodat windows er nog blijft)11:25
JorisBE?11:25
JorisBEik ben nu bij installatietype, met een lege lijst11:26
JorisBEeens op de + geduwd, geen resultaat11:26
JorisBEdaaronder heb je wel apparaat voor opstartlader-installatie: /dev/sda11:26
OerHeksJorisBE, maak in windows met discmanagment eerst eens ruimte vrij ?11:26
lordievaderHeb je toevallig een Windows Dynamic disc?11:27
lordievaderdisk*11:27
JorisBEai11:27
JorisBEik zal eens kijken11:27
erkan^Heb jij ook back-up zoals documenten en foto's gedaan, JorisBE ? Het kan fout gaan met de installatie11:28
JorisBElap een ander probleem is, dat ik niet kan inloggen op de nieuwe w10 (paswoord lukt niet :()11:28
JorisBEerkan^ ik zal er eens naar kijken11:28
JorisBEmerci voor de hulp tot nu toe11:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!