/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/19/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== chungbd|away is now known as chungbd
nqdinhxin chào, ở đây chắc có nhiều hacker làm trong lĩnh vực phần cứng?02:21
CoconutCrabkhông nhiều lắm02:21
nqdinhmình đang xây dựng một sản phẩm IoT cho nông nghiệp, đang thiết kế hộp. Bác nào quen với 3D xin chỉ giáo chút :)02:23
CoconutCrab3D printing?02:24
CoconutCrabthiết kế hộp đơn giản thì cắt mica02:24
nqdinhuhm02:24
CoconutCrabsố lượng nhiều thì thiết kế khuôn02:24
CoconutCrabhoặc là làm nhôm02:24
nqdinhthiết kế khuôn thì tốn vài chục triệu, chắc ko kham nổi hiện nay02:25
nqdinhlàm nhôm thì như thế nào bác @CoconutCrab?02:26
CoconutCrabsố lượng? yêu cầu?02:27
=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
nqdinhlàm prototype thì đương nhiên là số lượng không nhiều. Yêu cầu không cao lắm, như hộp modem vậy thôi02:58
CoconutCrabhộp modem là cái hộp nhựa xịn ấy02:59
CoconutCrabnhưng thôi, thực ra bạn có máy in 3D thì cứ vẽ trong CAD02:59
CoconutCrabrồi in ra thôi02:59
CoconutCrabđơn giản ấy mà02:59
CoconutCrabvẽ trong vòng nửa tiếng là xong hết02:59
nqdinhuhm, vấn đề là mình ko có máy in, và toàn dân hard/firm/soft nên ko rõ vẽ vời thế nào.03:10
nqdinhdù sao cảm ơn CoconutCrab, liên lạc với fablabsaigon, chạy qua đó xem sao :)03:11
CoconutCrabuh huh03:13
CoconutCrabvẽ mất có xíu ấy mà03:13
CoconutCrabkể cả in logo rồi trang trí này nọ03:13
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
nqdinhồ anh có kinh nghiệm về việc này hả? (xin lỗi nhé, hôm nay là ngày bận rộn, chạy vào chạy ra)03:58
CoconutCrabvẽ mấy cái hình đó dễ mà03:58
CoconutCrabthuê mấy đứa SV cơ khí nó vẽ cái rẹt03:58
nqdinh:thumbsup:03:59
CoconutCrabbạn định làm IoT gì vậy? thiết bị smart home?04:01
nqdinhvề nông nghiệp, hệ thống aquaponic/hydroponic04:02
nqdinhsmarthome là lĩnh vực khó để nhảy vào :)04:02
CoconutCrabà04:02
CoconutCrabtự đo đọ ẩm, nhiệt độ, thời gian, bật bơm và báo cáo lại vào trang chủ hử04:03
CoconutCrabvào server*04:03
nqdinhuhm đại loại như vậy,04:03
CoconutCrabok04:03
nqdinhubisen.com, cloud nằm trên đó04:03
CoconutCrabđo thêm số giờ sáng nữa04:03
CoconutCrabthêm thông tin tối ưu cho loại cây04:04
CoconutCrabđể tự động đóng mở phần chiếu sáng cho phù hợp04:04
CoconutCrabsau làm db các loại cây và môi trường tối ưu04:04
nqdinhah, hình như anh có biết qua cái này04:04
CoconutCrabrồi user chị việc chọn04:04
CoconutCrabchỉ*04:04
CoconutCrabsau đó nó sẽ tự chạy04:04
nqdinhuhm đại loại là vậy04:06
CoconutCrabtúm lại là có tiềm năng04:06
CoconutCrabnhưng để ngoài vậy thì thiết kế cái hộp cho kín kín 1 tí04:06
nqdinhyup04:06
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
* ebab bóp bóp stk07:16
vubuntor805Hello who in here08:15
MrTuxHdbno one in here08:16
MrTuxHdbjust bot08:16
vubuntor805ABC_DLL extern const char *XYZ[]; có nghĩa là gì vậy08:17
vubuntor805pl help me08:17
vubuntor805help help help me help help help me please08:29
CoconutCrabvẫn đang vật lộn với cái jpeg à08:30
vubuntor805vâng08:31
vubuntor805Lỗi gì mà nhiều khiếp08:31
vubuntor805hết lỗi này đến lỗi khác08:31
CoconutCrabban compile theo makefile của họ08:31
vubuntor805Mong là fix xong ko thanhf 9 quar08:31
CoconutCrabkhó đấy08:31
vubuntor805ABC_DLL extern const char *XYZ[]; có nghĩa là gì vậy08:32
CoconutCrabchịu08:32
CoconutCrabcái đấy trông như dialect nào bên windows08:32
CoconutCrabđây là Linux sao biết được08:32
vubuntor805ko của linux đó08:33
vubuntor805library này build ỏ đâu mà kô được08:33
vubuntor805được trên 2 nền tảng08:33
vubuntor805Có dính đến linux thì mới vào đây chứ08:34
vubuntor805Không liên quan gì bay vào đây cho bị đập à ...08:35
CoconutCrabthế rốt cuộc là bạn định build cái gì ấy nhỉ?08:35
vubuntor805Mình đang làm xử lý ảnh08:36
CoconutCrabxử lý ảnh bao gồm những thao tác gì?08:36
vubuntor805Mình đọc tốt java thôi08:36
CoconutCrabsao không dùng matlab ấy08:36
vubuntor805còn c thì mù tịt08:36
CoconutCrabjava cũng nhiều thư viện mà08:37
vubuntor805matlab làm được gì không thì mình chưa tìm hiểu những hình như về toán học nhiều hơn08:37
CoconutCrabthế bạn định làm những thao tác gì trên ảnh?08:37
vubuntor805Nhận dạng những gì có trên đó08:37
CoconutCrabnhận dạng theo thuật toán nào?08:37
vubuntor805Biết nói sao nhỉ08:40
vubuntor805Ví dụ cái đi08:40
CoconutCrabnhận dạng có nhiều thuật toán08:40
CoconutCrabví như lọc qua vài bộ lọc08:40
CoconutCrabtìm các cạnh08:41
CoconutCrabrồi dùng phase correlation để xem có vật thể này trong đó hay không08:41
CoconutCrabđó là một trong những cái đơn giản nhất08:41
CoconutCrabcòn những cái phức tạp hơn thì có mạng nơ ron08:41
vubuntor805ồ mình không làm vậy08:41
vubuntor805Chỉ làm đơn giản từ các đểm ảnh lên thôi08:42
CoconutCrabthế thì đầy thư viện08:42
vubuntor805...08:43
vubuntor805Biết nói thế nào nhỉ08:43
CoconutCrabbạn cứ mô tả bạn định làm gì08:43
CoconutCrabbạn mô tả càng chi tiết, chính xác thì mình cũng có thể giúp đỡ tốt hơn08:44
vubuntor805Nhận dạng ký tự mục đích cuối cùng là vậy08:44
CoconutCrabOCR?08:44
vubuntor805Giờ còn đang đọc tài liệu và trong quá trình tìm hiểu các thư viện08:44
vubuntor805yes08:44
vubuntor805Mà dốt c quá08:45
CoconutCrabhttps://code.google.com/p/tesseract-ocr/08:45
SuperLuserv3[ tesseract-ocr - An OCR Engine that was developed at HP Labs between 1985 and 1995... and now at Google. - Google Project Hosting ] - code.google.com08:45
vubuntor805đọc code c không hiểu lắm08:45
CoconutCrabdùng cái này đi08:45
vubuntor805thì mình đang đọc nó đấy08:45
vubuntor805Lại tám rồi08:46
vubuntor805ABC_DLL extern const char *XYZ[]; có nghĩa là gì vậy08:46
CoconutCrabchịu08:47
vubuntor805Ui đường đến đất phật còn dài và xa lắm08:47
CoconutCrabcái kia nó build sẵn rồi08:48
MrTuxHdbvubuntor805: là nó load cái char kia từ DLL08:49
MrTuxHdbsimple08:49
MrTuxHdbC08:49
MrTuxHdbC++08:49
MrTuxHdbhaha08:49
* CoconutCrab bay vo ve 08:49
Stanley00vubuntor805: thế bạn bị lỗi ngay chỗ đó hay sao mà lại hỏi chỗ đó vậy?08:51
vubuntor805char c = 'a'; printf("------ : %s \n", XYZ[c]);08:52
vubuntor805cái trên là kha báo XYZ08:52
vubuntor805gọi vơi XYZ[c] thì lỗi08:53
Stanley00lỗi gì?08:54
vubuntor805unresolved external symbol _XYZ08:55
vubuntor805nó nói vậy đó không hiều sai cái gì08:55
Stanley00vubuntor805: link thiếu rồi... nghi là thiếu link tới cái thư viện ABC_DLL08:55
vubuntor805Sao thiếu được nhỉ mình build hết rồi bỏ vào 1 thư mục08:56
vubuntor805a để xem lai08:56
vubuntor805Mình xem lại rồi #define ABC_DLL #endif trong file environ.h có link đến rồi09:03
Stanley00vubuntor805: "link" chứ không phải define/declare...09:04
vubuntor805link à ...09:06
CoconutCrabuh huh09:06
vubuntor805thế mình link trong cmd làm sao09:06
CoconutCrabsounds like a pain, seriously09:06
MrTuxHdbvubuntor805: java đi09:15
MrTuxHdbpython đi09:15
MrTuxHdbC is PIA09:15
vubuntor805PIA09:17
vubuntor805?09:17
vubuntor805C nhức đầu quá09:17
vubuntor805Quá rườm rà Java build ra add vào làm cái rẹc09:18
Stanley00vubuntor805: vậy vote bạn dùng java, khỏe cả đôi bên luôn :309:20
CoconutCrabuh huh09:20
vubuntor805Không được rồi lib này làm = c thì phải đọc nó thôi09:31
vubuntor805mình chuyên java mà09:31
vubuntor805còn việc thực hiện sau này thì chọn ngôn ngữ sau09:31
vubuntor805Cảm ơn vì đã giúp. dù không được gì.09:42
vubuntor805Thêm một ngày buồn. Good day09:43
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== quydo is now known as ubungu
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!