/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/20/#ubuntu-cat.txt

metallicEscolteu una coseta... L'enllaƧ per inscriure's a la festa de la nova versiĆ³ d'Ubuntu no funciona19:02
metallichttp://www.ubuntu.cat/FestaWily19:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!