/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/22/#ubuntu-no.txt

Simirawow, det er mennesker her07:21
Simiramen LoCoet er dødt? Eller er det bare nettsidene?07:21
IvarBlocoet?07:32
Simiralocal community08:06
RoyKSimira: det er alltids noen som henger her, men ofte mer trafikk på #ubuntu-no-offtopic, selv om den generelt er veldig offtopic ;)11:39
Simirajeg var igrunn mer interessert i å få kontakt med hvem som eventuelt driver det norske teamet for tiden13:26
Simirafikk spørsmål om å dele ut ubuntu-klistremerker13:26
Simiramen dirigerte i retning Jo-Erlend, siden han ihvertfall står oppført som offisiell kontakt13:26
RoyKjo-erlend er ikke så aktiv for tida13:41
Simira_RoyK: da burde han jo delegere bort ansvaret isåfall14:16
=== Simira_ is now known as Simira
RoyKSimira: tror han sliter litt for tida14:16
hjdHei, jeg sitter med en artig maskin her. Den har litt problemer med å installere oppgraderinger siden den mangler en avhengighet og anbefaler "apt-get -f install".14:40
hjdGreit nok det, men oppgraderingen feiler fordi den har gått tom for inoder (`df -i` viser 100% bruk)14:41
hjdDermed kommer jeg ikke så langt når jeg forsøker å installere noe, så jeg tenkte at å fjerne en del pakker som er markert som "kan fjernes automatisk" burde frigjøre plass nok.14:42
hjdProblemet da er at når jeg forsøker "apt-get remove" så klager den igjen på samme avhengighetsproblemet.14:43
hjdSpørsmålet er om det ville gå greit å fjerne noen av14:44
hjdpakkene som er markeres som "kan fjernes automatisk" vha dpkg eller noe annet som ignorerer pakkeproblemene, slik at jeg får litt plass og kan gå videre.14:45
hjdNoen som har vært borti noe lignende?14:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!