/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/22/#ubuntu-se.txt

tntatjaa11:58
tntaKan någon här förklara för mig varför ubuntu vägrar spela upp ljud för mig när jag loggat in från loginprompten ( när jag gör det spelar den upp loginljudet) men när jag väl är inne i mitt desktop så vägrar den spela upp ljud11:58
tntaoch då funakr bara frontporten på min stationära...11:59
maxjezytnta, ( ͡° ͜ʖ ͡°)12:21
maxjezytesta sudo alsa force-reload12:21
maxjezyvarför det är så, linux är inte lika hightec som windows.12:21
maxjezyså startar du om datorn eller loggar ut/in igen12:23
maxjezyså borde det fungera som smör12:23
maxjezyannars är det bara att installera windows 1012:23
tntamaxjezy:  jag körde den faktiskt12:25
maxjezytnta, inte nöjd?12:26
tntanee12:26
maxjezyhm.12:26
maxjezykonstigt.12:26
tntamen jag har bytt window manager12:26
tntaär väl troligen därför anar jag12:26
Amoztnta, glo runt i alsamixer annars12:27
tntajag kikade på staplarna där12:27
tntaverkade se okej ut12:27
maxjezyinte som twintowers?12:27
tntahaha12:27
maxjezy:)12:27
=== delhage__ is now known as delhage

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!