/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/24/#ubuntu-se.txt

alizhelp07:28
alizhow can i burn ubuntu 15.4 iso as a bootable cd or dvd07:29
alizi need someone help in details07:30
alizI mean, I need help burning of ubuntu 15.4 iso file to CD or DVD into executable DETAILED execution.07:36
Coffehttp://www.ubuntu.com/download/desktop/burn-a-dvd-on-ubuntu07:42
Coffehttp://www.ubuntu.com/download/desktop/burn-a-dvd-on-windows07:42
alizI have downloaded it and burned with Burnaware, but it was not bootable.07:48
Coffeits simpler to use a USB memory07:49
andolaliz: Did you burn it as an image/iso, or just as adding a file to the CD? That is, when you insert the resulting CD, do you see lots of files on it, or just one iso file?07:52
andolaliz: Also, any particular reason for the English, given that this is a Swedish channel?07:53
alizva bra08:11
aliznär jag har bränt den så jag några mappar och några filer i skivan08:12
alizursäkta om jag skriver lite fel08:13
arcsky_god morgon08:36
arcsky_när jag skrev en ubuntu instllation till ett usb minne. bootade sedan upp på en server och började installera. efter tangnetbords inställningen så frågade den om CD-ROM. hur kommer det säg?08:37
alizjag har läst på webenatt ubuntu 15.4 funkar inte usb vertion vad säger du om det?08:44
Amozaliz, 15.04 funkar utmärkt med USB09:14
=== screedoz is now known as screedo
qvakska man satsa på ssd hårdisk?12:09
HundDet finns ingen anledning att inte göra det.16:54
Amozhår-disk17:22
HundHaha18:15
HundSåg det inte ens.18:15
qvakär det detta man ska ha som adapter ifall man har en grafikort med dvi och en skärm med vga?20:38
qvakhttp://www.webhallen.com/se-sv/datorer_och_tillbehor/27648-dvi_adapter_analog_dvi_-_analog_vga ?20:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!