/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/24/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== CoconutCrab is now known as DCrab
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor653có ai giúp mình với03:52
MrTuxHdb?03:54
vubuntor653mình đang làm chứng thực bằng coovachilli nhưng làm hoài mà hẻm có ra03:54
MrTuxHdbca này khó03:55
MrTuxHdbchịu khó đọc manual mà debug thôi03:55
MrTuxHdb:D03:55
vubuntor653vấn đề là tài liệu nhiều quá đọc không hiểu03:55
MrTuxHdbvubuntor653: vậy thì chịu thôi03:58
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== masterwo_ is now known as masterwolf
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
ubuntor0101sao h khó vào hỗ trợ zị10:16
DCrabchả ai vào nữa10:16
DCrab:310:16
DCrabnên thế10:16
ubuntor0101bác ơi10:16
DCrabà, cái forum còn ói ói mửa mửa cơ10:16
ubuntor0101có ng10:17
ubuntor0101ai đổi mất pass user òi10:17
ubuntor0101vào recovery mờ k thấy root đâu10:18
ubuntor0101làm sao h ta10:18
ubuntor0101DCrab: làm ơn chỉ cái10:19
Stanley00ubuntor0101: meimei đó hở?10:21
Stanley00ubuntor0101: ubuntu bản bao nhiêu thế?10:22
Stanley00èo... out mất rồi @@10:22
vubuntor0101mệt ghê :(10:28
DCrabrecovery á10:30
DCrabcái đó phải hỏi afterlastangerl10:30
DCrabhay là khanhpt10:30
DCrabmà tưởng xóa nick rồi mà10:30
DCrab:310:30
vubuntor0101ai đó đổi pass user của em10:30
vubuntor0101h chỉ vào đc tài khoản quest thui10:31
DCrabhở10:31
DCrabvui vậy ta10:31
DCrabhay là bật nhầm caplocks10:32
DCrab:310:32
vubuntor0101k10:32
vubuntor0101pass toàn số mờ10:32
vubuntor0101lâu lắm òi k dùng10:32
vubuntor0101k lẽ có ai hack sao10:32
DCrabchắc nó cũ quá đơ đơ dở dở thui10:33
DCrab:310:33
DCrabnói chung cũng có cách sửa10:33
vubuntor0101k10:33
DCrabnhưng mà mất tầm 10 phút10:33
DCrabvà phải ghi hết vào giấy kẻo gõ nhầm ấy10:34
DCrabgiờ lúc khởi động10:36
DCrablúc chọn hệ điều hành10:36
DCrabbấm nút e10:36
DCrabòi thêm init=/bin/sh vào cuối cái dòng có chữ linux10:36
DCrabthế là nó sẽ khởi động vào dòng lệnh luôn10:36
DCrabrồi gõ passwd <username>10:37
DCrabđể đổi lại password cho username của mình10:37
vubuntor0101trước em vào recovery là đc, h phức tạp ghê :(10:39
vubuntor0101k biết ai làm gì :((10:39
DCrab:310:40
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== DCrab is now known as CoconutCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!