/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/25/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.05:48
* Skald_9_ etenstijd16:00
erkan^heb je een probleem met een internetverbinding, skald_9_?17:07
Skald_9_nee, geen probleem met internetverbinding, enkel met server precies17:31
Skald_9_gebruik geen wifi, vaste fiber kabelverbinding17:32
Skald_9_telenet iedereen je kan zien17:33
Skald_9_die zinsconstructie klopte niet17:33
Skald_9_*telenet zoals iedereen kan zien17:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!