/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/25/#ubuntu-se-mote.txt

bittin-får se om det blir nåt möte idag: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=482266#p48226617:24
bittin-GunnarHj JoWa Duzu ersi http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=482272#p48227217:58
bittin-Inget möte idag. Kallelse till nästa möte kommer att komma ut snart.17:58
GunnarHjAha. Då fick vi veta det till sist.17:59
JoWaHejsan. Bättre sent än aldrig. ;-)17:59
GunnarHjJo, jo... Skall försöka hitta en bättre formulering i wikin, förresten. Något annat än "12.04 och senare" (då jag förmodar att det inte har backportats till t ex 12.10).18:00
JoWa12.10 har 3.5.18:01
JoWaMen den stöds inte längre.18:02
GunnarHjJasså?? Ok, men då blir ju "aktuella versioner fr o m 12.04" ganska bra, trots allt. Tack!18:02
JoWaJapp. :-)18:03
JoWaVi kan nog tacka  Kees Cook för Seccomp-BPF i 12.04.18:04
GunnarHjOk. Märker att du är ordentligt påläst på det här ämnet - också. ;)18:09
JoWaJa, vi har alla våra konstigheter.18:11
GunnarHjOch det skall vi vara glada för. :)18:11
JoWaJo, det är det som gör oss till något annat än alla andra.18:12
JoWaOch som alla andra vill man ju inte vara.18:12
GunnarHjExakt. Vem sjutton vill vara "normal"?18:13
JoWaNågon med dåligt självförtroende?18:13
GunnarHjJo, möjligen...18:14
GunnarHjBehöver lämna filosofiska klubben nu. Fixade det lilla förtydligandet i wikin. Trevligt att språkas!18:15
JoWaJa. Vi hörs.18:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!