/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/25/#ubuntu-se.txt

HeManMorrn!06:49
NeverW8Att bygga debian paket är för rörigt ibland alltså08:58
andolNeverW8: Mycket en vanesak, precis som mycket annat.09:01
NeverW8Antar det andol , bara att det är lite konstigt när man går från att bygga rpm paket hela dagarna till att börja fixa med .deb :P09:05
andolNeverW8: Har precis påbörjat det omvända resan, och har väl lite åsikter jag med :P09:51
maxjezyirc nuförtiden, ingen som ens hälsar någon välkommen16:07
maxjezyhar alla övergivit piratpartiet?16:08
maxjezyoch sista frågan. whats app?16:10
maxjezyge mig ett och noll.16:10
maxjezykey-check one twot!16:10
maxjezyom fingrarna kliar så, skriv något.16:11
maxjezyjag är här i begränsad upplaga nu.16:11
maxjezyeinand, har du kikat in ZOOM Q modellerna?16:12
maxjezyhur går det einand16:13
HeMansjälv är jag rätt nöjd att min domoticz pratar ipv6, både att man kan surfa dit och att den pratar med mqtt-servern över ipv616:35
HeManmen jag skulle vilja få igång owfs över ipv6 med16:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!