/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/26/#ubuntu-se.txt

=== Barre changed the topic of #ubuntu-se to: Välkommen till #ubuntu-se! Läs våra kanalriktlinjer på: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/IRC/IrcRiktlinjer
=== bamsefar_ is now known as bamsefar
maxjezytjotjena!12:11
madbeartjululu12:15
cowbacontjabba12:18
maxjezymadbear, whats app13:51
maxjezyska vi köra igång med värsta spelet nu?13:51
maxjezyhar äntligen fått ner unity 3d efter massa om och men.13:52
maxjezywindows 10 löste biffen.13:52
madbearmaxjezy: ja det ska vi13:54
madbearmen inte än, i jul13:54
maxjezyah men då börjar jag lite så länge13:54
SlartibartHAr nån här koll på om det finns en kanal för dnsmasq?13:56
AmozSlartibart, inget officiellt som omnämns på hemsidan iaf13:57
SlartibartAmoz: Nä, precis =|, hittade inte nåt där jag heller.13:58
AmozSlartibart, vad är det du ska göra då?13:58
SlartibartHeh, lång historia :-p. Men försök kommer här:13:59
AmozVad jag menade var att om du har gjort din research kanske du kan gå direkt till deras ML14:00
SlartibartPja. Är ju möjligt faktiskt. Tar mig en titt.14:02
Slartibart..fast den var kanske inte överjordiskt sökvänlig då B-|14:04
SlartibartParallellt med att jag försöker leta i dnsmasqs mailinglista: Vet nån om man kan få dnsmasq att svara olika på en query beroende på vilken dator som frågar? Behöver ge olika svar till guest och host i virtualbox.14:50
SlartibartJag har hittat ett svar på hur man ställer in det för dhcp, men inte för dns-delen..14:52
SlartibartDet kan ju betyda att det inte går, ja, men det vore kul att få det svart på vitt.14:52
AmozSlartibart, om du förklarar grundproblemet så kanske vi kan hjälpa dig bättre14:52
SlartibartAmoz: Det var det ovan: "Behöver ge olika svar till guest och host i virtualbox." Webservern - som är det det gäller - ligger på hosten, så där vill jag ha 127.0.0.1 som svar, men guest-operativen i virtualbox ligger på ett annat nät, med host som default gateway, så där vill jag ha det som svar.14:54
Amozo.O14:55
SlartibartJag använder ett gäng urler för virtual hosts för testsiter på lokala webservern, typ <version>.<system det gäller>.dev14:56
SlartibartFunkar bra på hosten :)14:56
SlartibartMen eftersom det är svårt att testa webutvecklingsprojekt utan IE nånstans, och det då finns som virtuella maskiner om man kör ubuntu........14:57
Amozfunkar det inte att bara använda hostnamnet inifrån dina VMs?14:58
SlartibartNix =(14:58
Amozär du säker på att dnsmasq ens används om du gör uppslagningar inifrån dina VMs?14:59
SlartibartJa. Mina current.testsite.dev-uppslagningar hittas, virtualbox sätter ju hosten som dnsserver som default, men svaret blir 127.0.0.1..15:00
Slartibart..så *om* man kunde få dnsmasq att svara annorlunda när dnsqueryn kommer från en VM.. *önska*15:01
Amozsläng in en hårdkodad conf, host=dindevserver/<datornsIP> :P15:01
SlartibartHar funderat på det. Men listan över siter som ska finnas förändras, skulle vilja att alla uppslagningar om *.dev skulle gå till hosten isåfall. Och det kräver en dnsserver på guesten också, om det inte går att använda hostens.15:03
SlartibartDet är den springande punkten, liksom.15:04
Amozom du bara har allt konfat rätt så ska du ju inte behöva ha DNS-servrar överallt15:04
SlartibartDefiniera "rätt"..15:04
SlartibartJag måste ju ha en dnsserver - väl? - för mitt lokala *.dev-nät?15:05
Slartibart..och att confa den är då ett work-in-progress ;-7..15:05
Amozberoende på scenariot ser ut kanske du kan hårdkoda hostens IP i dina hostsfiler i windows?15:05
andolMan kan aldrig få för många DNS-servrar :)15:06
Slartibartandol: Well... Jag vet inte om jag håller med *riktigt* helt där ;-j15:07
SlartibartAmoz: Ja. Det är sant. Men då måste jag väl ha en rad per site per version av siten i hosts-filen? Eller starta en till dns-server då *tjoho*. Vore så mycket mera elegant om alla kunde använda host-dnsservern..15:09
SlartibartMatdags. Tack för pratstunden :)15:09
AmozSlartibart, maskin.dev 192.168.1.11515:09
Amozom det ser ut så där borde väl alla subdomäner också slås upp till samma15:09
Amozså du behöver "bara" en entry per VM/system om jag inte tänker fel15:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!