/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/29/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger1hej. kan man skrive her hvis man er blevet fanget (og blokeret) i spamfilteret til forum, og gerne vil tilføjes til "faste gæster" for at undgå det fremover ?20:11
Ubuntubruger1?spørgsmål hej. kan man skrive her hvis man er blevet fanget (og blokeret) i spamfilteret til forum, og gerne vil tilføjes til "faste gæster" for at undgå det fremover ?20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!