/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/29/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede middag.13:36
DenBeirenavond :-)16:06
TopGearAvond, DenBeiren.16:06
DenBeirenhoutskool ligt te sizzelen,.. zonnetje op het koppie, gintonic in de hand en macbook op het terras :-)16:07
DenBeirenenkele servertjes aan het tweaken (nee ze willen niet luisteren) :-)16:09
lordievaderDenBeiren: Wat ben je precies aan het tweaken?16:17
=== jan is now known as Guest3212
DenBeirenik kom van 1 ubuntuserver en 1 synology16:21
DenBeirennu 1 server met 3 VM's en 1 syno met iscsi en docker er op16:22
DenBeirenveel machines dus om nu te onderhouden16:22
DenBeirenelk heeft zijn taakje, opslag drastisch verhoogd16:22
DenBeirenik heb nu 1 vm die indexeert16:23
DenBeiren1 die SB CP en sabnzbd draait16:23
DenBeirenop de syno een docker voor plex16:23
DenBeirenen een docker voor quassel (irc bouncer)16:24
DenBeirenhier en daar draait er nog iets niet zoals ik het wil16:24
lordievaderDenBeiren: Kijk eens naar puppet.16:25
DenBeirenen wat doet dat?16:25
DenBeirenhmm16:27
DenBeirengevonden16:27
DenBeirenlijkt me wel prijzig niet?16:27
lordievaderDenBeiren: Puppet is gratis. Het is config management overigens.18:09
=== zippo^ is now known as erkan^
=== erkan^ is now known as zippo^

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!