/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/29/#ubuntu-se.txt

MrPHej20:01
=== MrP is now known as Peyam
PeyamSalam, Det är jag farbror Peyam20:01
Peyamhar min tv kopplad som skärm20:03
Peyamoch den flaggar ibland20:03
PeyamSka jag installa den stängd källiga drivrutiner tkr ni?20:03
Peyamingen e här?20:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!