/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/31/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger3Hej, jeg er spritny, venligst hvis der er nogen der kan se det her, giv et praj18:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!