/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/31/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.05:44
=== Gigi is now known as Guest76296
mandje_jeetje. een .wav van een voice-mail mail afspelen in FF. wat pak je daar het beste voor?19:13
mandje_in gmail web-interface probeer ik het.19:14
mandje_2 suggested apps doen het al niet. music player for google drive en twisted wave online.19:16
OerHeks"Make sure you have quicktime plugin set as the handler for WAV files, in options -> applications"19:29
mandje_about:preferences#applications  daarzo?19:38
OerHeksik heb geen FF meer, kan niet meekijken19:38
OerHeksin instellingen dus.19:38
mandje_bij de entry .wav files moet ik gaan zoeken naar de quicktime executable.19:39
mandje_VLC geeft ie wel als optie.  mmm, dan is er vast geen quicktime plugin aanwezig.19:40
OerHeksja of uitvoerende app, quicktime is dacht ik een beetje oud19:40
OerHeksmaar dat die bestanden niet zijn gelinkt, zal wel een veiligheids maatregel zijn.19:41
mandje_lijkt of gmail web-interface de regie heeft over wat er gebeurt als je op .wav bestand in mail klikt.19:43
mandje_dus dan zou een FF instelling geen invloed hebben.19:44
OerHeksowww19:45
OerHeksdat is iets anders, ja.19:45
OerHeksdan moet je de wav eerst downloaden19:45
OerHeksdan pas pakt ff over19:45
=== JanC_ is now known as JanC
mandje_tnx OerHeks. welke browser gebruik je nu dan?19:53
lotuspsychjechromium wellicht19:56
lotuspsychjeof chrome19:56
OerHeksChrome, en dat standaard ding19:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!