/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/31/#ubuntu-pl.txt

Ashiren1st05:54
mati75gjm: dalej wali błedami06:38
gjmna pewno na pircu jesteś? :D06:40
Voldenetco to takiego ten pirc?06:40
gjmnie wiem, nie znam06:40
mati7508:38 [pirc] -!- gjm invites you to #malinowepi06:40
Voldenetczy to jakiś matriks06:40
gjmlol06:41
gjmVoldenet: a weź ty spróbuj06:41
mati75weechat wszedł06:42
mati75wtf06:42
VoldenetNie, bo jeszcze ktoś mnie nakarmi srogimi pigułami, po których czarny jezus każe mi być mesjaszem i umrzeć06:42
gjma co nie wchodziło?06:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!