/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/05/#ubuntu-se.txt

MoofWolfHej. Jag har en ny laptop med intel wireless 7265 och jag kan inte ansluta till mitt hemnätverk. Det funkar att ansluta till wifi delat via min mobil. Jag har testat med live-cd ubuntu 14.04.3 LTS samt Kubuntu 15.04 med samma problem. (har även testat med arch från några dagar sedan)12:34
BadSuperBlockförsöker montera en logiskvolym av typen raid5 men får "device-mapper: raid: Failed to read superblock of device at position 4", det hade ju inte gjort så hemskt mycket om det inte vore så att device on position 5 är trasig, vilket innebär att den inte kan aktiveras.15:05
BadSuperBlocknågon som har en aaaaning om hur jag kan fixa superblock on device 4, vilket torde vara /dev/sdd215:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!