/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/05/#ubuntu-vn.txt

vubuntor809co ai k?08:57
vubuntor809help voi08:57
vubuntor809vao che do recovery no chi co man hinh den, sau do co nhieu day vach vach mau trang08:58
vubuntor809k thay duoc gi ca08:58
vubuntor809cau lenh van chay08:58
vubuntor809co cach nao recovery tu dvd hay usb kk mn?08:58
* vubuntor809 slaps vubuntor809 around a bit with a large fishbot08:59
vubuntor239alo09:05
stkola09:05
vubuntor239hehe09:06
vubuntor239bac chi giao giup em ti a09:06
CoconutCrabbạn chụp ảnh up lên imgur được không?09:06
CoconutCrablấy di động chụp ảnh ấy09:06
vubuntor239lam sao recovery ubuntu u dvd hay usb v?09:06
CoconutCrabchụp ảnh cái màn hình đã09:07
vubuntor239hien tai dang livecd, khi minh vao recovery mode ( tu o cung cai ubuntu ) thi chi co mau den thoi09:07
vubuntor239can thi minh restart lai roi chup anh09:07
CoconutCrabthế trước đấy làm sao mà nó lại thành màu đen?09:07
vubuntor239cug k ro nua. may van dung binh thuong09:08
CoconutCrabmáy bạn dùng card đồ họa gì?09:08
vubuntor239tren thanh tabket thieu cai icon cua network manger09:08
vubuntor239intel thoi ban, k co card roi dau09:08
vubuntor239voi luc khoi dong no bao loi : system get a problem gi do, report?09:09
CoconutCrabbạn dùng được bao lâu rồi?09:10
CoconutCrabvà giờ không vào được máy từ ổ cứng nữa?09:10
vubuntor239minh cai 2 3 thang roi, ms su dung duoc vai ngay hehe09:10
vubuntor239k , van vao duoc09:10
CoconutCrabuh huh09:10
CoconutCrabthế thì vào mà dùng thôi09:10
vubuntor239chi la vao recovery bi den thoi09:10
CoconutCrabthế kệ nó đi09:11
vubuntor239nhung cai icon internet wifi bi mat09:11
vubuntor239k co tren applet nua09:11
CoconutCrabvà có vào mạng được nữa không?09:11
vubuntor239phai vao network manager , setup lai ms vao duoc09:11
vubuntor239ma minh muon backup lai app de cai lai ubuntu roi offline install luon duoc k?09:12
CoconutCrabmmm, làm thế lằng nhằng lắm09:12
CoconutCrabkhó làm09:12
vubuntor239:)09:13
vubuntor239minh cu nghi se backup lai duoc cac goi DEV de cai offline chu, tai internet minh yeu qua09:13
vubuntor239:v09:14
CoconutCrabuhm09:14
CoconutCrabcũng được09:14
CoconutCrab /var/cache/apt/archives/09:14
CoconutCrabđấy là thư mục chứa các gói đã tải về09:14
CoconutCrabcopy ra chỗ khác rồi cài lại ubuntu xong bỏ vào09:14
CoconutCrabnó sẽ không phải tải lại nữa09:14
vubuntor239ok. cam on bac nhe09:15
vubuntor239dzooo09:15
nico__newbie moi vao nghe :ê16:27
CoconutCrabmuộn rồi16:27
CoconutCrabngủ đi16:27
nico__ok anh trai ^^16:29
nico__logout16:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!