/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/20/#ubuntu-se.txt

MarkusDBXhehe openstack. Ingen liten labbmiljö man behöver...  "Installing Ubuntu OpenStack requires at least seven machines with two disks, two of which have two network interfaces (NICs). Install Ubuntu Server on one of the machines with two interfaces.13:19
andolMarkusDBX: Kanske är http://docs.openstack.org/developer/devstack/ mer något att labba med?13:30
andolMen jo, OpenStack är en rätt rejäl koloss.13:32
MarkusDBXandol: hehe, har maskiner.. men alla är inte så bra dock.13:52
MarkusDBXandol: haha, jag ser att vissa kör nucs13:53
MarkusDBXmen ändå inte billigt.. 7 nucs =)13:54
MarkusDBXhttp://marcoceppi.com/wp-content/uploads/2014/06/IMG_20140514_173144.jpg   <- liksom kom igen =)13:54
andolEn kund till oss köpte nyligen hårdvara för ett OpenStack-kluster.13:59
andolUtan att gå in på detaljer så rörde det sig inte direkt om några billiga burkar :)14:00
MarkusDBXcompaq från elgiganten?14:00
MarkusDBXjag vill mest labba på kul, för att lära mig14:01
MarkusDBXskulle jag göra något seriöst så blir det nog i första hand att köpa in tjänsten antingen dedi-rack eller amazon14:02
UmeaboyHej!19:00
Umeaboywebupd8team verkar ha tagit bort sin PPA för Popcorn Time, men utvecklingen av Popcorn Time fortsätter. Är det för att man inte vill riskera att bli stämd?19:01
UmeaboyTänkte använda Popcorn Time i 15.04, men det lär ju inte fungera med paketet från Trusty.19:01
UmeaboyJag ser dock att den här sidan tycks ha ett paket: https://ci.popcorntime.io/job/Popcorn-Desktop/19:06
Umeaboy:)19:06
UmeaboyKewlt!19:07
BarreMarkusDBX: seeder, undercloud & overcloud går att köra virtuellt när du testar, swift är också mer eller mindre en option, så det går att komma ner i footprint för en testmiljö19:16
Barremärkligt, varför kunde jag tabba fram markusdbx när denna inte var i kanalen?19:17
huttanHär vare livat så här dags =)23:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!