/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/21/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
hungnvCoconutCrab, sao về sớm vậy03:20
MrTuxHdbvề cho con bú :))03:20
* CoconutCrab về sớm còn chăm sóc gia đình, mẹ già con thơ :'303:21
hungnvnó có con rồi hả?03:21
hungnvwtf03:21
CoconutCrabchưa :303:21
stkhungnv: #vnluser03:21
CoconutCrabem thích nghĩ như thế thôi 3:03:21
stkhungnv: room này log bị lưu03:21
stkpublic03:21
hungnvcó sao đâu :D03:22
* CoconutCrab đem khoe tình trạng hôn nhân và sức khỏe nam khoa cho google 03:22
CoconutCrabđể cho các bạn gái tìm đến03:22
hungnvCoconutCrab, http://s3.amazonaws.com/lyah/listmonster.png  :-D03:22
stk:V03:22
CoconutCrab(hoặc là để cho nó hiện ads xxx)03:22
hungnvsorry Cua, anh tưởng ở lâu03:22
hungnvtính tối nay đi ăn uống gì đó03:23
CoconutCrabcái kia giống của haskell03:23
CoconutCrabem phải về mà, hết budget rồi :'303:23
MrTuxHdblinked list?03:23
CoconutCrablearn you a haskell for greater good03:23
hungnvuh, sáng nay mới vào coi thử03:24
CoconutCrabeww03:24
CoconutCrabsao người người nhà nhà đổ đi học haskell thế này03:24
CoconutCrabchả có nhẽ...03:24
CoconutCrablà bài nói của mình có tác dụng? :v03:25
CoconutCrabdid not expect that03:25
hungnvnghe nói nên tò mò thôi03:25
hungnvstk, ko report gì SFD à?03:25
CoconutCrabthế là có tác dụng rồi :303:25
stkhungnv: chưa03:26
stkhungnv: CN nằm nhà cả ngày03:26
stkđuối hàng03:26
stkđể report03:26
hungnvmày bỏ chạy xe đạp rồi hả, sao càng ngày càng phình ra vậy03:26
stkdouma03:27
CoconutCrabhue03:27
CoconutCrabgoogle chuẩn bị hiện ads thuốc giảm cân03:27
CoconutCrabprepare your wallet03:27
stkbigdata powah03:27
MrTuxHdbstk: =]]03:27
hungnvCoconutCrab, cơ bản là khi nghe cu present xong, vẫn chưa hiểu gì03:28
MrTuxHdbhungnv: bữa coi ảnh 200903:28
MrTuxHdbstk: nó còn ngon03:28
hungnvnhưng gây tò mò khá  nhiều03:28
MrTuxHdbgiờ hết rồi03:28
MrTuxHdb:D03:28
hungnvanh có ảnh nó lúc đó nè03:28
CoconutCrabhungnv: :D03:28
hungnv1st day of Saligonlug03:28
* CoconutCrab biết vậy post thêm vài cái ảnh magik lên03:28
CoconutCrabkiểu haskell warp vs nginx03:28
MrTuxHdbhungnv: bài nói hôm SFD là CoconutCrab tua lại mấy đoạn chat ở #vnluser haha03:29
hungnvhttps://lh6.googleusercontent.com/-Itf7xWreGaY/SkJuaF1dbsI/AAAAAAAAAFE/TVOtZEWEfE4/w1208-h906-no/5068_105728784232_102312449232_1830052_8160386_n.jpg03:30
CoconutCrabảnh từ thủa nào vậy ta03:30
hungnv2009 hay 2008 gì đó03:31
vubuntor894em chào các anh04:18
CoconutCraband?04:18
vubuntor894^^04:18
vubuntor894ERROR:  Could not find a valid gem 'rails' (= 4.2.4) in any repository ERROR:  Possible alternatives: rails04:18
vubuntor894các anh xem hộ lỗi j vậy04:18
MrTuxHdblỗi không có gem04:19
MrTuxHdb:D04:19
vubuntor894ok thanks anh04:19
vubuntor894install gem thì lại ra lỗi này ERROR:  While executing gem ... (Errno::EACCES)     Permission denied - /var/lib/gems04:21
vubuntor894???04:27
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!