/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/24/#ubuntu-no.txt

Mathiashvorfor er det så mqnge bilister som mangler øyer og eller hjerneceller?05:46
Mathiasflytt den til offtopic :p05:46
=== AndyOslo^ext is now known as AndyOslo
=== AndyOslo^ext is now known as AndyOslo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!