/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/24/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor334cho em hoi la em cai cai postgresql tren ubuntu 14.04 nhung sau khi em go lenh sudo vi /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list , em copy lenh /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list thi no bao loi partition not found. em phai lam sao a14:57
CoconutCrabcopy lệnh..?14:59
vubuntor073Moi nguoi cho em hoi sau khi em cai ubuntu ban 14.04 Ltd xong thi vao man hinh mau den xi bat dang nhap nhung khi dang nhap xong cung ko co chut giao dien gi la sao ?15:21
CoconutCraber15:21
CoconutCrabcard đồ họa của bạn là card gì?15:21
vubuntor073card on board15:22
vubuntor073em dung core i5 3320 card hd 400015:22
CoconutCrabngộ nhỉ :315:23
vubuntor073em cai bang wubi15:23
CoconutCrabà15:23
CoconutCrabwubi nó chạy không ổn định đâu15:23
CoconutCrabtốt nhất tạo phân vùng rồi cài15:23
vubuntor073tạo phân vùng có cần để định dạng ntfs hay fat32 ko15:24
vubuntor073hay co phai chon loại phân vung ko15:24
CoconutCrabkhông, ubuntu nó sẽ tự format theo định dạng riêng15:24
vubuntor073em dung laptop ghi ra usb mà ko boot vào dc15:24
CoconutCrabbạn ghi bằng công cụ gì?15:25
vubuntor073em dung universal usb15:25
vubuntor073và laptop la toshiba15:25
CoconutCrabdùng thử unetbootin xem nhỉ :-?15:25
vubuntor073toshiba satellite pro s85015:25
CoconutCrablâu lắm rồi mình cũng không cài ubuntu qua usb15:26
vubuntor073cach cai don gian nhat la gi ak15:26
CoconutCrabmình toàn tạo usb trên linux15:27
CoconutCrabcũng chả rõ giờ tạo usb cài đặt trên ubuntu kiểu gì15:27
CoconutCrabbạn dùng thử unetbootin xem15:27
vubuntor073thank a em se lam thu15:32
vubuntor073cho em hoi tai khoan admin cua unbuntu la gi ?15:34
CoconutCrabroot thôi15:35
vubuntor073pass ak15:35
CoconutCrabpass là pass bạn lựa chọn khi cài đặt15:36
vubuntor346ko dc15:42
vubuntor346em dung unetboot cung ko dc15:42
CoconutCrabthế thì chịu rồi15:42
CoconutCrabcó thể bios của máy bạn không thích ubuntu15:43
CoconutCrabhoặc là bạn cài thử 15.04 xem có đỡ hơn không15:43
CoconutCrablỗi phần cứng thì khó sửa lắm15:43
vubuntor346vay la khong con cach nao de chay // 2 os ak15:45
CoconutCrabnếu lỗi do bios thì chịu15:45
CoconutCrabbạn cứ thử 15.04 xem15:45
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!