/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/26/#ubuntu-se.txt

maxjezysover ni?00:24
K350Velve's Steam - vad är det egentligen?08:28
K350I repot står det "steam - Valve's Steam digital software delivery system"08:29
K350Men jag är inte säker att jag begriper Någon som kan ge en kort förklaring..vad äd ste<m?08:30
NeverW8lol10:32
Amoz"Velve"11:18
Amoz"hai gais, wut is velve stem ?"11:18
HundWat?12:58
HundHur kan man inte veta vad Steam är? :P12:58
andolHund: https://xkcd.com/1053/13:10
Hundandol: haha13:37
maxjezySteam är bättre i windows än linux.15:45
maxjezydet är väl vad steam är15:45
SpookanÄr inte allt bättre i Mac än Windows och Linux? :P15:47
AmozSpookan, de använder en version av rsync som är 10 år gammal eller nåt15:50
Amozsen om man tycker det va bättre förr eller ej lämnar jag till Windows/Mac-användare att bestämma, då jag själv använder ett OS som inte blir sämre med åren, utan bättre ;)15:50
SpookanAmoz: Rsync? WTF?15:52
AmozSpookan, tror licensen ändrades eller nåt,å då kunde inte OSX längre leverera OSX med nyare rsync15:54
SpookanAmoz: Ok, inget jag har nytta av så why care?15:54
AmozSpookan, rsync eller OSX? :P15:55
SpookanAmoz: rsync.15:56
Amoz:|15:56
maxjezyMac är ju väldigt dåligt.15:56
Amozits the snizzle15:56
=== maxjezy is now known as macjezy
Amozrsync e riktigt nice för backup eller större filöverföringar,15:56
macjezymen hur kul är det?15:57
macjezyvad ska man göra med backupen sen?15:57
macjezybacka up den med?15:57
Spookanmacjezy: Du har en mac?15:57
macjezySpookan, jo jag har haft mac15:58
macjezydet var inte så skoj15:58
macjezyungefär som en sån där leksaksdator från stor&liten15:58
Amozmacjezy, jag antar att du inte har så mycket viktigt på in dator med den inställningen =)15:58
macjezynah, alltså. vad är det viktigaste du har?15:58
macjezyhur mycket är det värt i pengar15:58
macjezypå datorn15:58
Amozmannen15:58
Amozhur mycket värd är ditt liv?15:59
Amozdu kan ju inte mäta allt i pengar :P15:59
macjezymen, vad är backuppen bestående av?15:59
macjezyblir det som ett föråd där man sparar all skit15:59
Amoznot realy15:59
Amozsåna grejer brukar jag rensa förr eller senare16:00
Amozbackupen är för sånt som man vill kunna titta på om 10 år16:00
macjezymina viktigaste filer som jag backuppar åker in i usb disken16:00
macjezydet är blendfiler och raw och jpegs16:00
macjezyoch lite hemvideos16:00
macjezyoch sen för jag en bvackup till på den16:00
macjezyårligen16:00
macjezyoch printar bilder via fujifilm16:01
macjezyväljer inte operativsystem efter hur bra jag backuppar16:01
macjezyoch säkerhet.16:01
Amozjag kör ett RAID1 btrfs i filservern där jag har både backuper, och massa annat som är nedladdningsbart.16:01
macjezydäremot kan jag välja bort ubuntu som "säker". då det ofta blir nå fel med kernels och sånt med drivisar.16:01
=== macjezy is now known as maxjezy
maxjezyjag installerade ubuntu i förrgår.16:03
maxjezyskrivaren skriver ut utan bläck, wifi fungerar inte, fast den hittar nätet.16:03
maxjezyfelmeddelanden i installationen16:03
maxjezyoch vid boot.16:03
maxjezyjag hade fått mixtra några timmar för att få de att fungera om jag verkligen orkat16:04
maxjezymen, det kändes inte positivt16:04
Amozkänner ungefär samma sak inför windows16:04
maxjezyvissa datorer funkar skitbra med linux och mac16:04
maxjezymen det är typ turen som avgör.16:05
maxjezywindows har ju bredast hårdvarustöd16:05
Amoznja, man kan påverka ganska mycket hur upplevelsen blir när man väl köper hårdvaran16:05
maxjezyså, det borde vinna pga det.16:05
maxjezyAmoz, jovisst. men köper man otestad hårdvara16:05
maxjezyså vet man ej alls.16:05
maxjezyvill man köpa 1997 årsmodell på grejer så kan det funka i ubuntu 7.0416:06
maxjezyjag har helt nya skrivare och skärmar och möss och wifiprylar16:06
Amozmen om du köper otestad hårdvara det så är du ju uppenbarligen inte intresserad av att få Ubuntu på den ^^16:06
maxjezyjag vill ha ubuntu16:06
maxjezydualboota16:07
maxjezyvissa program där är najs16:07
Amozvarför köper du inte maskiner som funkar då?16:07
Amozjag hade inga problem att hitta min laptop utlagd med en full review på vad som funkar eller inte funkar när den va helt ny på marknaden16:07
Amozdet gäller ju bara och veta vad man ska leta efter16:07
maxjezyjo, men de blir lite låst känsla att välja hårdvara för mjukvara16:08
maxjezyoch inte tvärtom16:08
Amozsen blir det nästan alltid lite barnsjukdomar i början, tex. att suspend inte funkar och  att wifi är lite halvdant första månaderna. Men nu har jag haft denna maskinen sen 2011 Q3, å den är helt superb. Hellre det än att förevigt sitta med slött windows och halvbuggiga drivare tbh16:08
maxjezyAmoz, jag höll med tills windows 8 kom16:09
maxjezysen när windows 10 kom så matchade och överträffade den med hastighet16:09
maxjezyvisst, ubuntu bootar snabbare16:09
maxjezymen det är det.16:09
maxjezyallt annat går snabbare i windows 10.16:10
Amozhaha16:10
maxjezybootar 1 gång i veckan typ16:10
SpookanEn gång varannan månad här..16:11
SpookanHatar att stänga av datorn..16:11
maxjezyjo, jag stänger bara av när fläkten gör något missljud16:12
Amozmaxjezy, ett tips nästa gång du köper laptop (om det nu är det du har haft problem med) är att köra på intel + atheros-nätverk imo.16:12
maxjezybörjar nästan tjuta ibland16:12
maxjezyAmoz, kör stationärt.16:12
Amozoch även kolla på .tex. ubuntus wiki om där finns en produktsida som visar just hur kompatibelt småkomponenterna som webcam,ljud osv är.16:12
Amozah, ännu lättare då generellt sett16:12
Amozborde vara busenkelt att fixa ihop en maskin som funkar då16:13
Amozeftersom du har möjlighet att knåpa ihop saker som funkar16:13
maxjezyjo16:13
maxjezymen mina grejer borde funka tycker jag16:13
maxjezydet är ju inte som jag äger konstiga pryls16:13
Amozmaxjezy, själva grundkomponenterna är säkert ganska bra. Problemet är hos tillverkarna av t.ex. skrivare och det du nämnde. Där är det helt åt skogen att få ihop bra grejer tyvärr. Och det kommer inte ändras förrän konsumentmarknaden börjar ställa krav.16:14
AmozHar hört att brothers skrivare funkar bra i linux, de verkar tydligen komma från företagssektorn och där är ju linux lite mer använt16:15
Amozeller rättare sagt kan dem betala för sig om så krävs16:15
maxjezyjag har just en brother :)16:15
maxjezylaser16:15
Amozdu skrev innan att den skrev ut utan bläck ju16:16
maxjezyja, alltså laser har bläck med16:16
Amozär det en magisk multimaskin?16:16
Amozeller snackar du om toner?16:16
maxjezyprecis16:16
Amozaha16:16
Amozså inte bläck med andra ord16:16
maxjezyden applicerar ju bara toner med lasern16:16
maxjezysom är bläck16:17
Amoznot really16:17
Amozdet är pulver16:17
maxjezynä, fast bläck som i bläckpenna är ju inte riktigt bläck heller16:17
maxjezyoch bic bläck är ju inte bläck de med.16:17
Amozkolla upp definitionen för det vettja :)16:18
maxjezytorrt bläck :)16:18
Amozmen de flesta människor skulle inte kalla pulver/toner för bläck. Särskilt inte i skrivarsammanhang eftersom det skiljer två kategorier åt16:18
Amozmen vill du kalla det för bläck så får du det ^^16:18
maxjezylaserbläck16:19
Amozha16:20
Amozdet är fortfarande inte bläck :)16:20
maxjezyinte i ubuntu iaf16:21
maxjezydär är det varken toner eller bläck16:21
Amozwell, installerade du modulerna korrekt ? ;)16:21
maxjezyjo, fick välja skrivere och allt16:21
Amozhar inte kollat upp linuxstödet för dem, men jag har hört att det funkar bra i allmänhet. Men du kanske köpte en dålig en :(16:21
maxjezyden fanns med i listan16:21
maxjezyden snurrar och låter16:22
maxjezyblinkar16:22
Amozmen det kommer inget16:22
maxjezyoch tar papper genom maskinen16:22
Amozhaha låter mer som att skrivaren har fått fnatt ju16:22
maxjezyjo, men så botar jag till windows16:22
maxjezyoch då funkar den16:22
maxjezyoch back till linux16:22
maxjezyoch tomma papper16:22
Amozjobbigt16:23
maxjezykanske behöver någon citronsyra för att se texten16:23
Amoztesta fedora16:23
maxjezykrypterad text16:23
maxjezysäljs det fortfarande linuxtidningar i butikerna16:23
maxjezysåna man får skivor i16:23
=== magnus_ is now known as hume
HundDet måste det väl göra?16:51
Peyamsalam, Det är jag farbror Peyam23:43
PeyamNgn här som e vaken som kan svara på lite ickeLinuxRelaterade frågor23:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!