/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/28/#ubuntu-il.txt

Ddordaפףףף אני לא מאמין למה שאני רואה, אשכרה המקום הזה עדיין קיים19:54
DdordaAvihay, מה הולך19:54
Ddordaasw3, :)19:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!