/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/28/#ubuntu-pl.txt

=== Lakii^ is now known as Lakii
=== pokrak_ is now known as pokrak
jajajajanczesc, mam nie związane z linuksem pytanie , ma ktoś namiary na bloga czestera, kiedyś był pod czester.azalayah.net13:32
firemarkpo co ci blog jak jest Ashiren? On ci zawsze pomoże :-)13:33
* firemark runz13:33
jajajajannie, nie potrzebuje pomocy przy linuksie13:40
TheNumbjajajajan: czestera nie było tutaj miliard lar14:16
TheNumblat14:16
d42koty to jest jedyny powód dla którego jeszcze tutaj czasem patrze :314:18
jajajajankurde ten adres kiedys przekierowywał a teraz umarł14:19
jajajajana ma ktoś może jakikolwiek sposób żeby sie z nim skontaktować?14:19
jajajajanalbo jak ona miał na imie i nazwisko14:19
d42zobacz sobie w jakimś web archive :v14:30
Ashirenhm?14:42
=== pakos_ is now known as pakos

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!