/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/28/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor205xin chào admin03:05
CoconutCrabadmin xin chào bạn03:05
vubuntor205máy mình xài Lubuntu bản mới nhất03:05
CoconutCrabuhm03:06
vubuntor205Laptop không hiện Pin Progess03:06
vubuntor205phần General03:06
vubuntor205vào Preference -> power manager03:06
MrTuxHdbvote thay màn hình03:06
vubuntor205không có dấu check Alway Show icon03:06
CoconutCrabhở03:06
CoconutCrablubuntu bản mấy ấy nhỉ?03:06
CoconutCrabthực ra thì dùng gần hết pin nó tự mọc ra thôi03:06
CoconutCrablxde*03:06
vubuntor205mình xài bản mới nhất03:07
CoconutCrablâu lắm rồi mìn chả dùng lubuntu cũng chịu à03:07
CoconutCrab:-03:07
Stanley00CoconutCrab: vivid là lxde 0.5.003:08
CoconutCrabuh huh03:08
Stanley00vubuntor205: bạn còn đó không?03:17
vubuntor205Lubutn 15.0403:17
vubuntor205sorry bạn mình busy mới nãy03:18
vubuntor205nên reply trễ03:18
Stanley00vubuntor205: à, mình chưa hỏi mà :303:18
Stanley00vubuntor205: trong chỗ power manager không thấy cái show icon à?03:18
vubuntor205yes03:19
vubuntor205chỉ có show-notification thôi03:19
Stanley00vubuntor205: vậy bạn thử cách này nhé, "      Right-click the Taskbar > Add/remove items from the panel > Add" rồi chọn cái battery hay power monitor gì đó xem03:20
vubuntor205để mình thử xem03:20
Stanley00vubuntor205: lúc trước dùng lxde /me chỉ biết cách này, không biết lubuntu thì nó có gì khác không nữa03:20
vubuntor205WOW03:21
vubuntor205it;s worked for me03:21
vubuntor205nó hiện 1 thanh màu xanh03:21
vubuntor205nhưng mình muốn nó hiện số to giống MAC có được ko03:21
Stanley00vubuntor205: uhm, đúng rồi đó, nó chỉ có cái thanh xấu xí đó đó03:22
Stanley00vubuntor205: bạn thử vào phần config cho cái plugin đó xem, mình nhớ là có thì phải03:22
vubuntor205ko có rùi bạn ơi03:23
vubuntor205ước gì config được cái theme của nó03:24
vubuntor205nhìn kì cụcc quá03:24
vubuntor205T_T03:24
Stanley00vubuntor205: theme của cái lxde hay của cái battery đó?03:24
vubuntor205của battery đó bạn03:28
Stanley00vubuntor205: à, cái đó hình như chỉ đổi được màu và độ rộng của cái thanh thôi.03:29
Stanley00vubuntor205: không thì bạn thử cài mấy cái power indicator khác trong repo xem03:30
vubuntor205ok bạn03:30
vubuntor205thanks03:30
vubuntor205bạn có repo nào theme đẹp ko03:31
Stanley00vubuntor205: theme thì mình chỉ lên gnome-look mà kiếm thôi à :303:31
=== CoconutCrab is now known as IndecenCrab
=== IndecenCrab is now known as IndecentCrab
=== Indecent1rab is now known as IndecentCrab
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!