/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/30/#ubuntu-pl.txt

=== cz2 is now known as swagnemite
=== Dread is now known as Guest85246
=== Guest85246 is now known as dread
=== dread is now known as Dread
=== Bodzioslaw is now known as pwg
=== pwg is now known as Bodzioslaw
=== okokok_ is now known as okokok
radiostetawitam, oferuje usługi w całej Polsce18:59
TheNumbban19:00
radiostetaTheNumb, za co?19:00
TheNumbza reklamowanie się19:00
TheNumbto kanał wsparcia19:00
radiostetaTheNumb, to nie reklama tylko pomoc19:01
radiostetateż służe wsparciem jakbyś nie wiedział19:01
TheNumbzawodowo wyciągasz pieniądze nie oferując nic w zamian19:01
Bodzioslawinstall gentoo19:02
BodzioslawTheNumb: pewnie ma funtoo, na bank.19:03
BodzioslawTheNumb: wiesz o co chodzi stary :]19:03
TheNumbtak19:03
TheNumbignore już wyłapał19:03
TheNumbgardzę takimi ludźmi19:03
TheNumbżerują na naiwności innych19:03
=== radiosteta is now known as buharin

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!