/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/30/#ubuntu-se.txt

Peyamhej00:03
Peyamfarbror Peyam här00:03
=== tnta_ is now known as tnta
maxjezyhalåj16:16
Peyamhej17:37
PeyamJag söker en gratis sqlite databas. extern asså . jag vill spara data så att jag kan nå dem via android17:37
Peyamvet ngn var jag kan hitta sådan?17:37
andolPeyam: Vad menar du ens med en extern sqlite-databas? Är en sqlite-databas per defition något man arbetar mot via ett lokalt filsystem?17:48
K350Körde en do-release-upgrade på  min 14.04.3 Men då stro det att det inte finns ng tnyare Eh, jag trodde det fanns en 15.0418:13
Philip514.04 är väl en lts release och uppgraderas bara till nästa lts om det finns någon som standard18:14
Philip5du måste sätta den att uppdatera till nästa release då18:14
K350Det fanns inget efter 14.04.3...18:15
Philip5der är för att det är senaste lts18:16
Philip5men det är inte senaste releasen18:16
K350Aha, hu rändrar jag på detta då?18:18
K350Nästa lts kommer väl antagligen om fem år då?18:19
AmozK350, nej, 16.04 är nästa18:19
Amozdu får gå in på inställningarna för uppdateringar och välja att uppgradera till "alla" slags stabila releaser, inte bara LTS.18:20
K350Oh, ok då får jag vänta ett lite drygt halvår till då18:20
Amozdock får du tänka på att du enbart kan hoppa ett steg i taget, t.ex. 14.04 -> 14.10 -> 15.0418:20
Amozså du behöver i så fall kör två uppgraderingar om du vill komma till 15.0418:20
Amozmen 14.10 är väl EOL nu, så jag vet inte alls hur det funkar18:20
K350Amoz: Eh, vilken fil måste jag redigera för att ändra på detta?18:22
K350Philip5: /etc/issue visar inte vilket "namn" utgåvan har . Bar anummer. Vet du hur ja gkan kolla vilket "nanj" det är?18:23
AmozK350, minns inte filen, men gå in via GUI, inställningar "Program & uppdateringar" eller nåt sånt.18:23
Amozså ska där finnas "informera mig om en ny ubuntu-version: för varje ny version"18:24
Philip5K350: vad menar du? info du får ut av: lsb_release -a18:25
Philip5eller?18:25
K350Philip5: Ja, exakt. Tack ! :-)18:28
Philip5np18:28
AmozPhilip5, är du hax på att kompilera kernel på debian/ubuntu-sätt?18:28
Philip5Amoz: har inte gjort det på ganska länge18:32
Amozdu kanske känner igen symptomen. Jag kör hem deras mainline-repo, slänger på patcharna, sen kör en fakeroot deban/rules clean, å sen en fakeroot debian/rules binary-generic typ18:34
Amozallt kompilerar osv, men den failar på depmod pga "needs unknown symbols"18:34
Amoz4.1.9-040109-generic/kernel/drivers/md/dm-multipath.ko needs unknown symbol scsi_dh_attach18:35
Amoznågot du känner igen?18:35
Philip5nej men generellt så är ju unknow symbol ett tecken på att libs diffar18:36
Amozja när man pratar om userspace, väl? dynamisk länkning försöker ju hitta symbolera i andra bibliotek och sånt. Men detta gäller ju en modul, å den har ju inga biblioteksberoenden vad jag vet.18:37
AmozDäremot exporterar man ju massa symboler i kärnan mellan olika bibliotek18:37
Amozförtydligande: *interna* bibliotek, typ som att /fs/libfs.c exporterar vissa funktioner så att andra moduler kan använda dem.18:39
Amozmen eftersom hela källkoden är konsistent här så kan det ju inte vara pga. att några bibliotek diffar, det måste ju vara något jag har confat fel18:39
Peyamandol, det ska ej vara lokalt19:05
Peyamen webhost med databas19:05
andolPeyam: Ahh, handlar alltså inte bara om en extern databas, utan även en extern server som kan köra kod, som pratar med sagda databas?19:07
Peyamja precis19:07
andol1) Fast spelar det i sådant fall någon roll ifall det är en sqlite-databas eller vilken annan databas som helst? Jag menar, android-appen kommer väl då ändå bara exponeras emot kod/api? 2) Rent spontant gissar jag att du gör livet lättare för dig ifall du siktar på nästan-gratis snarare än gratis.19:11
Peyamsql19:12
Peyamfinns ju support för allt19:12
Peyammen helst linux19:12
PeyamHej22:24
Peyamandol, är du där?22:24
Peyamandol, Jag vill helst inte lägga pengar på detta i början22:24
Peyamjag har comhem. ger dem ingen webvärd?22:24
Peyamnågon här?22:27
Peyamkommer att slänga ut alla oaktiva härifrån jag svär22:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!