/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/16/#ubuntu-se.txt

HundDet borde väl bara vara att installera? Macbooks är väl inga märkvärdiga datorer så sett tycker jag.05:40
=== Anarieth_ is now known as Anarieth
=== arcsky_ is now known as arcsky
molgrumär någon här bra på DNSer? specifikt nic.st18:00
andolmolgrum: Ingen erfarenhet utav nic.st specifikt,  men DNS kan jag.18:12
molgrumandol: ok, jag har lagt ett CNAME på www.databur.st som pekar på molgrum.duckdns.org, men pingar man det så blir det NICs egna IP-adress18:14
molgrumdom har sagt att man inte kan göra CNAME på databur.st, men det går på www18:15
molgrumvetifan vad jag gör för fel18:15
molgrumstår i en tabell: name, type, address18:16
molgrumname är "www", type "CNAME" och address "molgrum.duckdns.org"18:16
molgrumkan ta screenshot om du vill18:17
andolmolgrum: Precis, för ett CNAME ersätter alla resurstyper, så skulle du sätta ett CNAME på domänens toppnivå så skulle du även sabotera NS-poster, SOA, etc18:18
molgrumah ok18:18
andolmolgrum: I övrigt så borde du kunna lägga ett CNAME från "www" till molgrum.duckdns.org."18:18
andolNotera punkten på slutet, efter org18:19
molgrumhmm, ok18:19
molgrumviktigt med en punkt där?18:19
andolJa18:19
molgrumhade fan ingen aning :)18:19
molgrumhar uppdaterat nu, får vänta och se18:19
andolDet är så du talar om att det är ett absolut namn, och inte ett relativt18:20
molgrumrelativt?18:20
andolskriver du bara molgrum.duckdns.org (utan slutpunkt) så är det en kortform för molgrum.duckdns.org.domänen.st18:20
molgrumaha18:20
molgrumförstår18:20
andolSedärja, ser ut som att du fått till www.databur.st rätt nu.18:21
molgrumandol: aha, inte dykt upp hos mig ännu men vad bra18:21
andolKan dock ta upp till en timma innan det funkar helt rätt överallt, då DNS-resolver cachar, och i det här fallet är TTL-värdet 3600-sekuder18:22
molgrummm18:22
andolDu kan själv verifiera genom att ställa frågan direkt till en utav DNS-servrarna som ansvarar för domänen18:23
andoldig @ns1.hosting.st www.databur.st18:23
molgrumokej18:24
molgrumhur funkar det med HTTPS och SSL när man kör CNAME? jag har bara cert för domänen, alltså inte duckdns18:24
andolSpelar ingen roll, det rör sig om helt olika lager.18:25
molgrumalright18:25
molgrumvad bra :)18:25
molgrumtack för hjälpen, ska kolla då och då18:26
andolBitte18:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!