/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/17/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger8?spørgsmål? Nogen som kan rådgive mig lidt, vedr. ubuntu - boot via USB?20:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!