/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/17/#ubuntu-nl.txt

OerHeks:-)00:02
Maartjeen jij natuurlijk ook :D00:03
deeswsHallo, wie kan mij helpen met de muisaanwijzer te vergroten in UBUNTU MATE?10:01
TopGear#windows11:39
TopGearSorry, de /join vergeten -_-11:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!