/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/22/#ubuntu-se.txt

Otto___hur funkar det här?08:46
Otto___lika bra och inte veta...08:47
andolJaha :)08:50
Barrespännande08:59
Coffeibland är de bättre vara ovetande :P09:11
maxjezystrular flashback för er?10:58
Spookanmaxjezy: Är sällan inne på den. Men kan testa.10:59
SpookanMjo, dem har nog lite bekymmer.11:00
=== tnta is now known as TNTA
maxjezySpookan jo men det verkar lösa sig.12:05
maxjezyhemsk vad som hänt i trollhättan.12:05
Barresjukt12:09
maxjezyuppskattar någon här mono eller är stereo ljud ett måste?12:45
Amozmaxjezy, möjligtvis att en person som är döv på ena örat nöjer sig med mono ;)13:24
Amozbtw, happy release day!13:24
Amoznågon som testat än?13:24
andolSådärja, nu är 15.10 officiellt släppt14:45
andolhttps://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2015-October/000202.html14:45
=== screedo_ is now known as screedo
SlartibartHuh?15:34
SlartibartVar inte det den 26:e?15:34
SlartibartTyckte jag såg det i nån roadmap på ubuntu.com15:35
SlartibartJapp, nu ser jag 15.10 här också15:35
SlartibartNvm mig :)15:35
=== q-biq_ is now known as q-biq
SpookanKan ju ta ner den och testa med virtual box hehe.16:21
=== bamsefar_ is now known as bamsefar
maxjezynågon vaken?22:47
maxjezyhar ni testat nya ubuntu nu?22:48
maxjezylite väl fattig ny wallpaper om jag får vara kritisk22:52
maxjezyom man har det listat på "what's new" så borde den faktiskt vara lite mer snajdad.22:53
maxjezyhttp://www.omgubuntu.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/ubuntu-1510-wily-werewolf-wallpaper.jpg22:53
maxjezyvs22:54
maxjezyhttp://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/microsoft-reveals-the-official-windows-10-wallpaper-485311-5.jpg22:54
maxjezyannars verkar det ju som om det inte hänt så speciellt mycket mer.22:54
maxjezysmå tråkiga fixar och sånt22:55
maxjezy20 heltids designers skulle de behöva.22:55
Philip5maxjezy: kan ju vara lite mer crazy då som senaste kde :D23:37
Philip5https://www.kde.org/announcements/plasma-5.4/plasma-screen-desktop-2-shadow.png23:37
=== TNTA is now known as tnta

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!