/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/31/#ubuntu-se.txt

humehej... jag har en växlingspartition som tydligen inte är aktiv - hur gör jag för att den ska användas? jag sätter den som aktiv med gparted, men när jag startar om datorn är den fortfarande inte aktiv15:53
HundHar vi en optiker här?22:23
Barrevill du ha en optiker här enbart för syns skull=22:29
Barre?22:29
bamsefar:D22:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!