/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/01/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9hej Ubuntu-dk jeg har installeret ubuntu for første gang i går og her i dag har jeg opdateret mine grafik drivers via amd, og nu lopper den hver gang jeg skal logge på14:23
Ubuntubruger9Har prøvet at ændre driverne i terminalen14:24
Zarushej15:10
ZarusHallo I recently installed the newest drivers from ati and now my ubuntu distro i looping @loging, I tried change from lightDM to gmd see if that helped it dint only when darkscreen on bootup, triede remove drivers and install xserver-xorg-ati drivers but i get broken packages15:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!