/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/01/#ubuntu-pl.txt

* qermit zaktualizowal ubuntu17:57
TheNumbqermit: do 15.10?17:57
qermitTak17:57
TheNumbw laptopie może?17:58
qermitW pccie17:58
TheNumb;f17:58
qermit?18:00
TheNumba nic, na dwóch laptopach mam pewnego buga18:00
TheNumb<:18:00
sysekrm rf19:12
sysekzrobił19:12
firemarkrozmowa, tutaj?19:21
TheNumbstraszne19:23
SamusSR388niedziela19:28
firemarkTheNumb: za 2 tyg prawd. będe dlugo w Wro19:30
TheNumbmhm19:30
firemarkmoże jedno piweczko z firemarkiem? :D19:30
TheNumbmorznaby19:31
firemarkniech was szlag z tymi wszystkimi ortami19:31
TheNumb:^)19:31
TheNumbmój ólubjony19:31
qermitChyba napisze klienta IRC do Windows phone20:19
qermitTo co teraz jest jest slabe20:20
firemarkmirców nie ma?20:23
qermitWolal bym cos w stylu hexchata20:31
BlessJahqermit: na dotyku nie da sie ircowac20:34
Bodzioslawda sie20:35
gjmda20:38
gjmtzn. juicessh i irssi20:39
qermitDa sie20:44
firemarkja tak mam20:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!