/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/02/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2hvorfor kan jeg ikke få pcen til at boote fra dvden10:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!