/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/02/#ubuntu-nl.txt

=== marshal0605 is now known as marshal0505
papahippoupdate on what I said last night about scan support for Canon PIXMA 2950:17:23
papahippoclean binary installation with .deb package proved to be problematic;17:24
papahippoeasier to do "git clone ..." and build from source.17:27
=== marshal0605 is now known as marshal0505
eliKAAShi20:07
eliKAASeh ik heb een vraagje...20:08
JaapIk wil dat bepaalde personen in de aangegeven map kunnen kijk en niet naar de overige map..Ik weet dat je daarvoor commando chown / chmod moet gebruiken maar  kunt u een voorbeeld laten zien bijv. de gebruiker heet piet en de map huis20:52
Jaap?21:19
Jaap???21:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!