/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/02/#ubuntu-se.txt

HeManMorrn!08:54
Barremorrn morrn, så.. hur många ungar började gråta i lördags?08:59
BarreHeMan: ^08:59
SebastianThornjag grät lite09:00
HeManBarre: hmm, ingen tror jag09:06
HeManBarre: men ett gäng sprang iväg innan de ens såg dockan...09:06
AnariethBarre: Jag skrämde min beskärda del av ungar. Skelettmask och buskage är effektivt när det är mörkt :P09:12
BarreHeMan: meh... så mycket jobb, och så lite frukt...09:14
BarreAnarieth: :)09:14
HeManBarre: fast det var ju jobbet som var frukten!09:28
HeManBarre: att man fick skrämma några barn var bara någon form av täckmanteln för att få nörda09:29
BarreHeMan: du har fel prioriteringar, skrämma barn bör alltid vara högst på priolistan ;)09:31
NeverW8x)09:37
Hundhaha18:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!