/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/03/#ubuntu-se.txt

HundBarre: Lämna tillbaka alla användare nu, det är lite väl tyst i den här kanalen.07:09
rechargeåh, så det är folk som är vakna?  :P07:12
Hundrecharge: Vaken är vi allt. Frågan är ju varför alla undviker den här kanalen. :P07:14
=== Zambezi_ is now known as Zambezi
=== Anarieth_ is now known as Anarieth
=== Anarieth_ is now known as Anarieth
blippewoooooo!!19:12
AmozHund, voff21:39
Hund:D21:45
HundAmoz: ^21:45
Amozx)21:45
HundEller jag kanske borde ha sagt "Mjau". :P21:46
Amozjaop21:46
Amozraspberrypi2 är ganska slö att kompilera med O_O21:48
HundKan tänka mig det. :P21:55
HundNu lär jag stänga ner. Kommer hantverkare imorgon och ska böka här...21:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!