/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/04/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9?spørgsmål. nogen der har erfaring med broadcom netkort? jeg kan ikke få det til at virke.18:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!