/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/04/#ubuntu-pl.txt

Guest91432hello01:48
Guest91432mam pyranie odnosnie chroot do kogokolwiek01:49
Guest91432mam w tej chwili ubuntu dzialajace na chrome os01:49
Guest91432z tego co rozumiem jest to uruchomione przez chroot01:49
Guest91432pytanie jest, jaki w tej chwili uzywam kernel?01:50
qermit:)09:13
sysekcześć qermit :)09:26
firemarkcześć sysek :)09:34
sysekjoł firemark09:36
gjmgjm: cześć09:40
Spauldingqermit: oo panie, hello15:36
Spauldingqermit: co tam slychac? :D15:37
qermitSpaulding: a nic ciekawego16:39
=== firemark is now known as firemark_
=== firemark_ is now known as firemark

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!