/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/04/#ubuntu-se.txt

=== Anarieth_ is now known as Anarieth
=== ope is now known as Ope
=== arcsky_ is now known as arcsky
molgrumnågon som har koll på mailservrar? undrar hur man går tillväga för att tillägga PUSH/IDLE14:47
molgrumtillväga*14:47
molgrumjaha, jag skrev ju rätt14:48
molgrum:)14:48
andolmolgrum: Kör mailserver tillhandhåller IMAP via Dovecot, och den verkar fixa IDLE rakt ur lådan.16:22
andolMin mailserver...16:23
molgrumandol: okej, hemsidan var inte så snygg men mjukvaran kanske är det :)16:43
senatedovecot är smutt16:46
Barredovecot är nog den vanligaste email-servern där ute (skjuter helt från höften, men det finns gigantiska installationer dovecot där ute)16:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!