/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/05/#ubuntu-nl.txt

=== marshal0605 is now known as marshal0505
=== MarioW is now known as MarioWaza
=== Steff is now known as Maikel
TheEagerPadawantijdje geleden dat ik nog een statish ip heb ingesteld in op ubuntu - is ifconfig een deftige manier om dit te doen of ga je best via /etc/network/interfaces18:43
SCHAAP137TheEagerPadawan: eigenlijk zou het met het 'ip' commando moeten, maar in de praktijk gebruikt men dat niet veel18:48
SCHAAP137ah, is al weg18:48
lordievaderSCHAAP137: TheEagerPadawan is er weer ;)18:58
TheEagerPadawanthe linux side is strong with this one ;)18:59
TheEagerPadawan tijdje geleden dat ik nog een statish ip heb ingesteld in op ubuntu - is ifconfig een deftige manier om dit te doen of ga je best via /etc/network/interfaces18:59
TheEagerPadawanwifi dropped :(18:59
SCHAAP137[19:48:29] <SCHAAP137> TheEagerPadawan: eigenlijk zou het met het 'ip' commando moeten, maar in de praktijk gebruikt men dat niet veel19:00
SCHAAP137meeste mensen doen gewoon met het handje in /etc/network/interfaces, idd TheEagerPadawan19:01
lordievader+1 voor ip19:02
SCHAAP137ip is cool19:02
lordievaderIdd19:04
SCHAAP137mooi spul19:04
TheEagerPadawandat weten we dan ook weer ;)19:07
SCHAAP137vooral de "oneliner" optie van ip is relaxed19:07
SCHAAP137ip -o addr, ip -o link19:07
TheEagerPadawango on ;)19:09
SCHAAP137lekker simpele output die je weer mooi kunt filteren / doorgooien in scriptjes19:10
=== marshal0605 is now known as marshal0505
poortehi21:06
poorteik ben totaal nieuw in linux en ik probeer het zo veel mogelijk te begrijpen, maar kan iemand mij helpen met ssh? en dan zit ik vooral met de vraag waarom ik niet op mijn externe ip-adres verbinding kan maken met mijn server.21:08
poorteik heb de poorten goed nagekeken poort 22 geopend op server de firewall geopend en poort 22 doorgelaten. op het interne adres werkt alles naar behoren maar op het externe adres niet.21:09
OerHekspoort op uw modem/router instellen, is ook belangrijk, niet alleen op de server21:32
OerHeksdan werkt het vanaf 'buiten'21:33
poortebedankt voor je reactie. Ik heb de poort 22 opengezet en nog werkt het niet.21:37
poorteOverigens probeer in net intern te verbinden met ssh en werkt dat ook niet meer :$21:37
poortewat zijn de punten waar ik op moet letten? firewall router, firewall server, enz21:38
SCHAAP137poorte: probeer je van binnenuit, op je lokale netwerk, te verbinden met jouw externe IP-adres? wat leidt naar datzelfde netwerk waar je al in zit?21:39
poortenee ik probeer nu op mijn interne adres te verbinden met mijn server dus interne adres21:40
SCHAAP137is openssh-server wel geïnstalleerd op die machine?21:40
poorteja dat heb ik uitgevoerd. met command sudo apt-get install openssh-server21:41
SCHAAP137dus, even als voorbeeld, jouw PC is 192.168.1.10, en die server is 192.168.1.11 ? zelfde subnet, op dezelfde router?21:43
OerHeksintern werkt het wel ..21:43
OerHeksnu niet meer ..21:44
OerHeksdenk denk21:44
OerHeksherstart ssh sever na de routeractie21:44
poortethnx ga ik proberen!21:44
OerHekshttps://help.ubuntu.com/community/SSH/OpenSSH/Configuring21:44
OerHekskey/passwors en user allow zijn wel handig, en fail2ban omdat je extern toelaat op een standaard poort.21:45
OerHeks*passwords21:45
OerHekspoort 22 = china :-D21:46
poorteja i know thnx21:46
OerHeksen je firewall, iptables ..21:49
OerHeksmisschien is daar je probleem.21:50
OerHekswat is de output van sudo iptables -S21:50
poortewow een behoorlijke lijst21:52
poortemaar daar word ik helaas niet veel wijzer van.21:52
poortefirewall staat goed overigens poorten staat open21:52
poorteik ga de gehele pagina hier boven nog een keer doornemen.21:54
poortethnx voor je advies!21:57
OerHekssucces22:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!