/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/05/#ubuntu-se.txt

=== DJRobble is now known as Robble
KrawleztEfter många om och men har jag äntligen fått det mesta att fungera!14:23
andolGött mos!14:25
KrawleztJapp! Nu är bara frågan vad jag ska ha datorn till :)14:28
BarreKrawlezt: 90% av tiden du skall spenderar med datorn bör gå åt att optimera datorn att gå så bra och fort som möjligt för de restrerande 10% av tiden, vilket är att titta på kattbilder på internet14:33
=== swecarp is now known as swecarpaway
=== swecarpaway is now known as swecarp
=== swecarp1 is now known as swecarp
=== molgrum_ is now known as molgrum
KrawleztBarre: Haha det är så det känns just nu! Jag har en screen med irssi och en tom18:02
KrawleztFinns det fler svenska kanaler här på freenode?18:26
=== WildSoft_ is now known as WildSoft

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!