/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/06/#ubuntu-nl.txt

PostbushdHAllo Mijn update geeft aan 563 MB nodig.  betreft xubuntu  4.14. Ik krijg met het volgende commando niet verwijderd.09:17
PostbushdHeeft iemand suggesties hoe ikw el kan updaten door schoon schipe te maken.09:17
Postbushdcommando is : ´╗┐sudo apt-get remove --purge $(dpkg -l 'linux-image-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d')09:18
Postbushd.ooit gekregen via Lordievader en Oerheks. Werkte tot op heden altijd perfect09:18
lordievaderPostbushd: Je probeerd oude kernels te verwijderen?09:18
Postbushdyep09:19
lordievaderPostbushd: sudo apt-get autoremove doet het niet voor jou?09:19
Postbushdinderdaad09:19
lordievaderPostbushd: Wat is de output van 'dpkg -l|grep linux-'?09:21
Postbushdhij geeft op 0 paketten te verwijderen etc.  Overigens alles werkt wel hoor.09:21
Postbushddpkg -l|grep linux- levert een heel lang verhaal op. Ik weet niet meer hoe ik die voor jouzichtbaar kan maken.09:23
lordievaderPostbushd: Kopieer het naar http://paste.kde.org/ o.i.d.09:24
Postbushdga ik proberen.09:24
Postbushdik heb het erin gezet. Nu verzenden of zoiets ??09:26
lordievaderUploaden en de url naar de paste hier plakken.09:27
Postbushdsorry ik heb ruzie met inloggen lukt me niet.09:30
PostbushdIk meld me nog09:30
lordievaderJe hoeft niet in te loggen om van paste.kde gebruik te maken.09:30
Postbushdhttps://paste.kde.org/09:34
Postbushdis dit oke ??09:34
Postbushd#ph0haj1ns Show paste09:35
Postbushd#pt6ggvrry  waarschijnlijk is dit de goede. Sorry maar ik moet ff uitzoeken hoe09:37
lordievaderPostbushd: Ik heb hem ;)09:38
Postbushdmooi09:38
lordievaderPostbushd: Je hebt maar 1 kernel geinstalleerd, maar wel meerdere header packages.09:39
Postbushdzegt me niets . Hoe krijg ik e.a. weer schoon voor verdere update  ?09:40
Postbushdhet systeem meldde dat er onvoldoende ruimte is /was09:40
Postbushdvoor een nieuwe update uiteaard.09:41
lordievaderPostbushd: Het is niet getest, kijk ook vooral of je huidige kernel er niet bij zit: dpkg -l|grep linux-headers|awk '{print $2}'|grep -v $(uname -r)|xargs echo apt-get remove -y09:41
lordievaderAls het klopt kun je 'echo' door 'sudo' vervangen.09:42
Postbushdgaan we proberen09:42
Postbushdzo te zien is hij aan het poetsen, ik meld me nog. Dank !09:43
PostbushdAlles wordt flink geshuffeld. Mocht ik moeten herstarten, meld ik me later. Maar zo te zien als leek gaat dit lonen. Alvast dank !!09:52
Postbushddit is het resultaat : Paste #p9uyp5xnl09:53
=== marshal0605 is now known as marshal0505
=== marshal0605 is now known as marshal0505

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!