/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/07/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6?spørgsmål jeg har lige installeret NEMubuntu jeg kan kun logge på gæstekonto. hvad har jeg gjort forkert11:15
Ubuntubruger7Spørgsmål. Jeg kan ikke installere Ubuntu 14.04 på min nyindkøbte NUC 5I5RYH19:00
Ubuntubruger7Grafikken kører ikke ved installation. Man ser kun streger og tilfældige knapper på skærmen, og kommer ikke videre. Deer står ellers ad Ubuntu er understøttet som OS på Intels hjemmeside. Er der nogen der kender problemet ?19:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!