/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/07/#ubuntu-se.txt

=== Anarieth_ is now known as Anarieth
molgrumnu gäller en fråga visserligen mint men det är väl i princip ubuntu ändå? när jag körde win 8.1 och stängde locket så låg den i hibernate i 12 timmar innan det blev suspend. nu med mint så ligger den i hibernate hela tiden verkar det som. det har gått 12 timmar :P13:35
molgrumoch så skrev jag ingen fråga, men jag undrar hur man sätter den tidsgränsen?13:36
molgrumjag menar nog tvärtom, suspend är RAM och hibernate SWAP? den ligger i suspend nu isf14:12
gusnanandol: Du nämnde en e-postleverantör som verkade vettig till mig ett slag sedan - vilken var det?14:30
Hundgusnan: Gandi.15:07
gusnanHund: Du rekommenderar den?15:10
HundYes.15:28
HundFranskt företag som använder sig av öppen källkod.15:28
HundOch även stödjer bland annat Debian.15:29
HundDom stödjer projektet Debian.15:29
Amozgusnan, Gmail finns ju med ;)15:37
gusnanAmoz: Hahahaha - nädu, det ligger inte högt på alternativlistan...15:38
Amozgusnan, men..men .. de stödjer också öppen källkod!15:40
Amozmohaha15:40
Amozgoopen, pong16:18
KrawleztVad gör ni på era linux desktop datorer?20:20
AmozKrawlezt, jobbar20:28
MeerkatKrawlezt, porr20:37
KrawleztJag har lite kvar o fixa med själva Debian men sen vet jag faktiskt inte vad jag ska göra21:00
MeerkatKrawlezt, lär dig python?21:14
Amozbtrfs <321:15
andolgusnan: https://www.fastmail.com/22:08
gusnanandol: grymt! Tackar!22:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!