/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/08/#ubuntu-se.txt

Dynamitvet att inte Krawlezt är närvarande men man kan ju alltid programmera homebrew till Wii med maskinen00:55
Dynamithaha00:55
DynamitDet är en av sakerna jag gör sedan så när jag har tråkigt så ser jag om folk är naiva och snyltar på öppet nätverk som bara00:56
Dynamithelt plötsligt finns i närheten00:56
Dynamitmen mina grannar är rätt tråkiga00:56
Dynamitnästan ingen går på det förutom stackars nötter med iPhone's som inte kan göra någonting ändå för att trafiken de skickar droppas hela tiden00:57
Dynamitför att det inte går igenom port 80 haha00:57
DynamitBättre inne i stan där kan man fasiken lura folk ge en vilken jäkla information som helst utan att ens anstränga sig00:58
Dynamitatt försöka maskera att något är fuffens00:58
=== Anarieth_ is now known as Anarieth
molgrumfår inte igång min VPN på datorn, någon mer som har detta problemet?12:48
andolmolgrum: Rätt säker på att du kommer att behöva vara mer specifik. a) Vilken sorts VPN rör dte sig om. b) I vilket steg vill det sig inte?12:57
* andol kör just nu OpenVPN via NetworkManager.12:57
molgrumdet är Lex Integrity, Bahnhofs tjänst12:57
molgrumkan pejsta lite loggar12:57
andolSka lyssna på presenation nu, så kommer att försvinna nu, men förhoppningsvis kan någon annan hjäpa till.13:01
molgrumhttp://pastebin.com/vT1J5Qhp13:01
molgrumokej andol!13:01
molgrumjag har löst problemet13:19
molgruminget från ubuntus sida13:19
molgrumfunkar detta för er? https://askubuntu.com/questions/12383/how-to-go-automatically-from-suspend-into-hibernate16:03
molgrumom någon har provat16:04
molgrumeller vill prova ;)16:04
molgrumför mig så startar bara datorn igen16:05
molgrumjaha, det var för jag inte hade aktiverat swap..16:38
molgrumnär jag kör pm-hibernate (nu har jag 8GiB swap) så tänds skärmen igen efter att den slocknat med detta:17:02
molgrum[drm:r600_ring_test] *ERROR* radeon: ring 0 test failed (scratch(0x850C)=0xCAFEDEAD)17:02
molgrum[drm:si_resume] *ERROR* si startup failed on resume17:02
molgrumsen är det power off tydligen för jag hamnar i bootloadern när jag sätter på datorn igen17:03
=== luna is now known as Guest92115

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!